Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Konferencē diskutē par standartu uzlabošanu īslaicīgās aizturēšanas vietās 2016. gada 21. marts

Iekšējās drošības birojs tika pārstāvēts Valsts policijas organizētajā starptautiskajā zinātniski-praktiskajā konferencē “Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā”, kas notika Jūrmalā 16. un 17. martā. Konference tika rīkota, īstenojot Norvēģijas finanšu instrumenta projektu “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” – sadarbībā ar Eiropas padomi un projekta partneriem Igaunijā.

Konferencē tika spriests par paveikto infrastruktūras attīstībā šī projekta ietvaros, kā arī risināti jautājumi saistībā ar darba uzlabošanu īslaicīgās aizturēšanas vietās Latvijā.

Iekšējās drošības biroja pārstāvis, Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītājs Iļja Boronovskis, konferences dalībniekus iepazīstināja ar Iekšējās drošības biroja funkcijām prettiesiskas rīcības novēršanā īslaicīgās aizturēšanas vietās. Viņš akcentēja biroja lomu, īstenojot preventīvos pasākumus, piemēram, darbības risku izvērtēšanu, darbinieku izglītošanu un apmācību, kā arī informēšanu par pārkāpumiem, kas veikti īslaicīgas aizturēšanas vietās, tādējādi veicinot aizturēto personu tiesību ievērošanu.