Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Šogad būtiski pieaudzis Iekšējās drošības biroja atklāto smago un sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu skaits 2020. gada 12. jūnijs

Apkopojot Iekšējās drošības biroja (IDB) darbības rezultātus 2020. gada pirmajos piecos mēnešos un salīdzinot tos ar 2019. gada attiecīgajā periodā sasniegto, redzams, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos vairāk kā uz pusi ir pieaudzis IDB atklāto smago un sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu īpatsvars.

Laikā no gada sākuma līdz maija beigām Iekšējās drošības birojs uzsācis 28 kriminālprocesus,  savukārt kriminālvajāšanas uzsākšanai šajā periodā ir nodoti 23 kriminālprocesi pret 31 amatpersonu. Šajos 23 kriminālprocesos atklāti 39 noziedzīgi nodarījumi, turklāt to lielākā daļa ir kvalificējami kā smagi vai sevišķi smagi.

Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks skaidro: “Izvērtējot IDB darbību, redzams, ka šā gada sākumposmā palielinās jau pagājušajā gadā novērotā tendence – Iekšējās drošības biroja uzsāktie kriminālprocesi kļūst apjomīgāki, to ietvaros tiek reģistrēts aizvien vairāk noziedzīgu nodarījumu, tāpat arī pieaug kriminālprocesā iesaistīto personu loks.”

“Lai gan šī tendence ir satraucoša, tomēr fakts, ka būtiski pieaug Iekšējās drošības biroja atklāto un izmeklēto smago un īpaši smago noziedzīgo nodarījumu proporcija, liecina arī par to, ka Iekšējās drošības birojā izveidotās speciālistu komandas kompetences un pieredze dod iespēju atklāt un izmeklēt arvien plašāka mēroga un komplicētākus valsts amatpersonu izdarītos noziedzīgos nodarījumus, un mūsu darba rezultātā ieguvēja ir visa sabiedrība,” uzsver IDB priekšnieks Valters Mūrnieks.

2020. gada pirmajos piecos mēnešos Iekšējās drošības birojs īpašu uzmanību veltīja vairāku apjomīgu, ar Valsts robežsardzes veiktajiem iepirkumiem robežapsardzības jomā saistītu kriminālprocesu izmeklēšanai. Intensīva darba rezultātā IDB jau ir nodevis kriminālvajāšanas uzsākšanai vienu no izmeklētajiem kriminālprocesiem, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret septiņām personām – divām Valsts robežsardzes amatpersonām un piecām personām no trīs dažādiem uzņēmumiem.

2020. gada pirmo piecu mēnešu laikā Iekšējās drošības birojs veica pirmstiesas izmeklēšanu 131 kriminālprocesā, kā arī 577 saņemto iesniegumu, tai skaitā 134 pa tālruni saņemto sūdzību, analīzi, informācijas pārbaudīšanas rezultātā nepieciešamības gadījumā uzsākot pirmstiesas izmeklēšanas procesu. Laika posmā no 2020. gada janvāra sākuma līdz maija beigām Iekšējās drošības birojs aizturēja 22 amatpersonas.

Iekšējās drošības biroja priekšnieks Valters Mūrnieks: “Esmu gandarīts, ka 2020. gada pirmo piecu mēnešu laikā IDB spēja ne tikai intensīvā darbā izmeklēt un nodot kriminālvajāšanas uzsākšanai būtisku skaitu sarežģītu kriminālprocesu, bet spēra arī nozīmīgu soli IDB nākotnes attīstības virzienā – izstrādāja un nozares ministrijā apstiprināja jaunu darbības stratēģiju turpmākajiem trim gadiem, īpašu uzsvaru liekot uz arvien sarežģītāku kriminālprocesu efektīvu izmeklēšanu un izmeklēšanas termiņa turpmāku saīsināšanu.”

Iekšējās drošības birojs sācis savu darbību 2015. gada nogalē, un tā uzdevums ir atklāt, novērst un izmeklēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu (izņemot Valsts drošības dienesta) amatpersonu un darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus, tādējādi vairojot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un uzlabojot sabiedrisko drošību.