Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Par kriminālvajāšanas uzsākšanai nodotajiem kriminālprocesiem 2020. gada 30. aprīlis

Iekšējās drošības birojs pabeidzis izmeklēšanu kriminālprocesā par neizpaužamu ziņu, kas nav valsts noslēpums, izpaušanu un rosina sākt kriminālvajāšanu pret bijušo Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu (Krimināllikuma 329. pants) un darbinieku (Krimināllikuma 200. panta pirmā daļa).

Minētās personas ilgstošā laika periodā vairākkārtīgi izpaudušas ziņas trešajai personai no Valsts policijai dienesta vajadzībām pieejamām informācijas sistēmām.

 

Aprīļa sākumā kriminālvajāšanas uzsākšanai tika nodots vēl viens kriminālprocess par  neizpaužamu ziņu izpaušanu.

Pirmstiesas izmeklēšanā tika konstatēts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersona vairākkārt nosūtījusi ierobežotas pieejamības informāciju, kas iegūta informācijas sistēmām, kurām piekļuves piešķirtas dienesta pienākumu veikšanai. Izmeklēšanā iegūti pierādījumi par vairāk nekā 30 epizodēm, kad konstatēta neizpaužamu ziņu, tai skaitā personas datu, izpaušana trešajai personai.

 

Šogad Iekšējās drošības birojs saņēmis 14 iesniegumus, kuros iedzīvotāji sūdzējušies par iespējamu neizpaužamu ziņu izpaušanu, un ir uzsākti divi kriminālprocesi pret Valsts policijas amatpersonām. Salīdzinoši pagājušajā gadā Iekšējās drošības birojs bija saņēmis 47 iesniegumus par iespējamu datu izpaušanu trešajām personām, izmeklēšana tika veikta 12 kriminālprocesos.

Iekšējās drošības biroja izmeklētajos kriminālprocesos visbiežāk trešajām personām tiek izpausti dažādi personas dati no dienesta pienākumu veikšanai piešķirtajām informācijas sistēmām. Vairākkārt izpausta informācija no kriminālprocesa materiāliem.

Šie likumpārkāpumi būtu novēršami, iestādēs ieviešot stingrākus kontroles pasākumus. Informācija, ko iespējams iegūt no dažādām dienesta vajadzībām pieejamajām informācijas sistēmām, ir paredzēta dienesta pienākumu pildīšanai, un  amatpersonai jāspēj pamatot, kādam nolūkam iegūtā informācija izmantota. Nereti iestāžu amatpersonas neapzinās šī pārkāpuma nopietnību un kādas sekas tas rada iestādes reputācijai. Jau iepriekš Iekšējās drošības birojs ir konstatējis un aktualizējis amatpersonu zināšanu un izpratnes trūkumu par neizpaužamas informācijas statusu.

Iekšējās drošības birojs atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.