Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības biroja konferencē diskutē par miesas bojājumu un traumu fiksēšanas nozīmīgumu un ar to saistīto problemātiku 2019. gada 11. decembris

2019. gada 10. decembrī notika ikgadējā Iekšējās drošības biroja organizēta konference, šoreiz aktualizējot tēmu par miesas bojājumu un traumu fiksēšanas nozīmīgumu un ar to saistīto problemātiku.

 V.Murnieks_IDB_konference

 

 

 

 

Iekšējās drošības biroja priekšnieks V. Mūrnieks, atklājot konferenci “Miesas bojājumu un traumu fiksēšanas nozīmīgums un ar to saistītā problemātika”

 

Atklājot konferenci, Iekšējās drošības biroja priekšnieks V. Mūrnieks uzsvēra, ka joprojām noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar vardarbību, ir lielākā daļa no Biroja izmeklētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tiekoties klātienē – gan ar tiem, kuri tieši iesaistīti miesas bojājumu fiksēšanā, gan tiem, kuri strādā ar šiem rezultātiem un arī tiem, kuri pēcāk jau izmanto sagatavoto materiālu lietas izmeklēšanā un iztiesāšanā, V. Mūrnieks aicināja aktīvi diskutēt par aktuāliem jautājumiem, novērotajām problēmsituācijām, kā arī apmainīties ar pozitīvo praksi savās iestādēs.

Konferences pirmajā daļā Iekšējās drošības biroja pārstāvis konferences dalībniekus iepazīstināja ar Biroja konstatēto problemātiku miesas bojājumu un traumu fiksēšanā, vienlaicīgi kopīgi meklējot risinājumus, lai turpmāk informācijas apmaiņa starp iestādēm noritētu efektīvāk, tiktu nodrošināta pierādījumu pietiekamība un līdz ar to veiksmīga lietu iztiesāšana.

Augstākās Tiesas pārstāvis informēja par izskatītajām un iztiesātajām lietām, kas saistītas ar amatpersonu vardarbīgu rīcību, 2019. gadā. Konferences turpinājumā Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un pašvaldības policijas amatpersonām bija iespēja uzklausīt prokuratūras novērojumus un ieteikumus par miesas bojājumu un traumu fiksēšanas kārtību.

Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Valsts policijas un pašvaldības policijas pārstāvji informēja par miesas bojājumu un traumu fiksēšanas kārtību savā iestādē – kāds ir normatīvais regulējums, kādas apmācības un cik  bieži tiek nodrošinātas nodarbinātajiem šajā jomā, kādi pasākumi tiek īstenoti, lai novērstu konstatētās kļūdas darbā ar miesas bojājumu fiksēšanu.

Iekšējās drošības biroja organizētā konference notiek jau ceturto reizi. Ik gadu, rīkojot konferenci, Iekšējās drošības birojs akcentē tēmas, kuras no Biroja skatu punkta šķiet problemātiskas un aktuālas. Piemēram, iepriekšējos gados tika aplūkoti jautājumi par vardarbību veicinošiem apstākļiem, novēršanas mehānismiem, konstatēto problemātiku, kā arī skatīti amatpersonu vardarbīgas rīcības ārējie un iekšējie faktori, iespējamā pārkāpēja profils.

Konferences mērķis ir mazināt amatpersonu izdarīto noziegumu, kas saistīti ar vardarbību, izdarīšanu un sekmēt šādu noziedzīgo nodarījumu atklāšanu un izmeklēšanu.