Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Par dalību Eiropas Padomes Ministru vietnieku sanāksmē Strasbūrā 2019. gada 15. marts

 

No 12. līdz 14. martam Strasbūrā notika kārtējā Eiropas Padomes Ministru vietnieku sanāksme par aktuālajiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumiem un to izpildi, īpaši akcentējot to ECT spriedumu izpildi, kas skar efektīvas izmeklēšanas nodrošināšanu par valsts amatpersonu izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem.

 

Foto: Eiropas Padomes Ministru vietnieku sanāksme Strasbūrā 12. martā

 

Pēc sanāksmes notika tematiskās debates, kurās piedalījās jomas eksperti no Eiropas valstīm, daloties pieredzē un labākajā praksē par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu ieviešanu savā valstī.

Tematiskās diskusijas ietvaros notika trīs sesijas. Pirmajā sesijā tika diskutēts par tiesu spiedumos atklāto trūkumu novēršanu, tai skaitā izmeklēšanas neatkarības nodrošināšanu. Ar Latvijas pieredzi, izveidojot Iekšējās drošības biroju, kura uzdevums ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto izdarīto noziedzīgo nodarījumu neatkarīgu, objektīvu un efektīvu atklāšanu, novēršanu un izmeklēšanu, sanāksmē dalījās Iekšējās drošības biroja priekšnieks V. Mūrnieks. Viņš uzsvēra, ka izveidojot Biroju, tika ņemti vērā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas secinājumi par to, ka personām, kuras veic izmeklēšanu, ir jābūt neatkarīgām no personām, kuras ir iesaistītas pārkāpuma izdarīšanā. Biroja darbību pārrauga iekšlietu ministrs. Tādējādi līdz ar Iekšējās drošības biroja izveidi 2015. gada 1. novembrī tiek nodrošināta ne vien institucionāla neatkarība, bet tiek ievērots arī neatkarīgas izmeklēšanas princips, kas izpaužas pierādījumu kritiskā novērtēšanā. Biroja darbība vairāk nekā trīs gadu ilgā periodā pierādījusi, ka šādas neatkarīgas iestādes izveide bija pareizs solis – līdz ar atpazīstamības un sabiedrības uzticības pieaugumu, ik gadu palielinās arī izmeklēšanas apjomi par iekšlietu nozarē nodarbināto iespējamiem izdarītiem noziegumiem.

Diskusijas otrās sesijas tēma bija par neatkarīgu izmeklēšanas darbību uzraudzību, bet trešajā sesijā tika diskutēts par tādiem jautājumiem kā izmeklēšanas atjaunošana un atlīdzināšana cietušajām personām.

Latvijas delegāciju Eiropas Padomes Ministru vietnieku sanāksmē Strasbūrā pārstāvēja Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs, Latvijas pārstāvniecība Eiropas Padomē un Iekšējās drošības birojs.