Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības birojs informē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju par 2018. gada darbības rezultātiem 2019. gada 8. februāris

Šonedēļ Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija organizēja izbraukuma sēdi Iekšējās drošības birojā. Biroja priekšnieks V. Mūrnieks informēja klātesošos komisijas deputātus par Biroja darbības rezultātiem, uzsverot, ka trīs gadu laikā, kopš Birojs uzsācis savu darbību, darba apjomi ik gadu turpina pieaugt, ko viņš galvenokārt skaidro ar Biroja atpazīstamības pieaugumu gan valsts pārvaldes iestādēs, gan sabiedrībā kopumā.

V. Mūrnieks norādīja, ka 2018. gadā Iekšējās drošības birojs izskatīšanai saņēmis 1232 iesniegumus, kas ir par 26% vairāk nekā 2017. gadā. Joprojām lielākā daļa – 368 iesniegumi – ir par iestāžu amatpersonu, iespējams, izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību. Nereti, pārbaudot iesniegumos sniegtās ziņas, konstatēti gadījumi, kad par kompetences iestāžu darbiniekiem apzināti sniegtas nepatiesas ziņas - Iekšējās drošības birojā uzsākti vairāki kriminālprocesi pret personām par nepatiesu ziņu sniegšanu. Vērtējot izskatīšanai saņemtos iesniegumus, 91 gadījumā iedzīvotāji sūdzējušies par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, bet 65 iesniegumos norādītas ziņas par amatpersonu iespējamu iesaistīšanos kukuļošanā.

2018. gadā pirmstiesas izmeklēšana veikta 232 kriminālprocesos - Birojā uzsākti 97 kriminālprocesi, kas ir par 28% vairāk nekā 2017. gadā, 48 kriminālprocesi saņemti no citām iestādēm izmeklēšanas veikšanai, tāpat izmeklēšana tiek turpināta 87 kriminālprocesos, kas uzsākti iepriekš.

2018. gadā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīti 67 kriminālprocesi, to skaits, salīdzinot ar 2017. gadu, pieaudzis par 67%.

Detalizētāk pievēršoties Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbināto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas problemātikai, V. Mūrnieks uzvēra, ka virkni noziedzīgu nodarījumu, piemēram,  kukuļošanu ceļu satiksmes uzraudzībā un citās jomās, dienesta vajadzībām paredzētās degvielas piesavināšanos, informācijas izpaušanu no datu bāzēm varētu izskaust ar tiešā vadītāja kontroles pasākumu regulāru īstenošanu un procesu pārskatīšanu, uzlabošanu. Diemžēl vairākās iestādēs joprojām netiek izmantota iekšējo risku izvērtēšanas metodoloģija, ko Birojs iestāžu vadībai prezentējis jau 2016. un 2017. gadā. Iekšējo risku izvērtēšana ir viens no efektīvākajiem pasākumiem noziedzīgu nodarījumu novēršanai.

Iekšējās drošības birojs ir konstatējis nepilnības un nelikumības iestāžu iepirkumu procedūrās. Kā piemēram, viens no Biroja lietvedībā esošajiem  kriminālprocesiem, kas uzsākts pret Valsts robežsardzes amatpersonām saistībā ar pretlikumīgām darbībām iepirkumos vairāku miljonu eiro vērtībā, norāda uz ilgstošām, sistemātiskām iekšējās kontroles problēmām. Joprojām aktuāla problēma iestādēs ir arī informācijas drošība, proti, informācijas drošībai netiek pievērsta pietiekoša vērība.  Birojs konstatējis vairākus gadījumus, kad amatpersonas izpaudušas informāciju no datu bāzēm, kā arī Biroja lietvedībā ir kriminālprocess par informācijas izpaušanu no krimināllietas materiāliem, saņemot par to samaksu.

Iekšējās drošības birojs regulāri pārskata iekšējos procesus un meklē iespējas, kā paaugstināt darba efektivitāti. 2018. gadā Birojā izstrādāta un ieviesta mūsdienīga informācijas sistēma, kas nodrošinās informācijas uzkrāšanu, apstrādi un izgūšanu, optimizējot Biroja darbu atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām un datu drošības prasībām.

Savas kompetences ietvaros Iekšējās drošības birojs iniciē nepieciešamos grozījumus likumdošanā. Viens no iesniegtajiem priekšlikumiem, ņemot vērā arī Eiropas padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) ieteikumus, attiecas uz izmaiņām Kriminālprocesa likumā, lai novērstu Valsts robežsardzes nodarbināto izdarīto noziedzīgo nodarījumu iespējamu neobjektīvu izmeklēšanu un iestāžu kompetenču pārklāšanos. Izmaiņas paredz, ka turpmāk Valsts robežsardzes darbinieku izdarītos noziedzīgos nodarījumus izmeklēs Iekšējās drošības birojs.

Viena no Iekšējās drošības biroja prioritātēm 2019. gadā ir dažādu preventīvo pasākumu īstenošana.  Birojs turpinās veikt informatīvas prezentācijas par Biroja kompetences jautājumiem un vardarbības pielietošanas problemātiku dienesta pienākumu izpildē Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu personālam un koledžu kadetiem, kā arī informēt iestāžu vadību par Biroja konstatēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas problemātiku un riskiem, lai tādējādi laicīgi novērstu iespēju iestāžu nodarbinātajiem izdarīt noziedzīgus nodarījumus.

Iekšējās drošības birojs uzrauga un rūpējas par iekšējo drošību savā iestādē – ik gadu tiek veikts iekšējo drošības risku izvērtējums un attiecīgi konstatēto trūkumu novēršana un procesu uzlabošana.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atzinīgi novērtēja Biroja paveikto, īstenojot tam uzticētās funkcijas noziedzīgu nodarījumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā.