Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības birojs kļuvis sabiedrībā atpazīstamāks 2018. gada 19. septembris

Iekšējās drošības birojā 2018. gada astoņos mēnešos saņemti izskatīšanai 840 iesniegumi un salīdzinošs ar iepriekšējiem gadiem to skaita pieaugums norāda uz to, ka palielinās sabiedrības informētība par Iekšējās drošības biroju. Vidēji mēnesī tiek saņemti 105 iesniegumi.

Saņemtie iesniegumi 

Analizējot iesniegumus, kas atbilst Iekšējās drošības biroja kompetencei, aizvien liela daļa vai 41% sūdzību ir par Iekšējās drošības biroja 4. pantā minēto iestāžu, iespējams, izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību.

Iensiegumu iedalījums pēc noziedzīga nodarījuma veida 

Analizējot iesniegumus par, iespējams, izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību, visvairāk ir sūdzību par Valsts policijas nodarbināto, iespējams, pretlikumīgo rīcību - 2016. gadā – 83%, 2017. gadā – 86%, bet 2018. gadā – 68%. Vienlaikus, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šogad saņemts vairāk iesniegumu par pašvaldības policijas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu dienesta pienākumu pildīšanas laikā izdarītajiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību.

 

Ņemot vērā Iekšējās drošības biroja kompetences komplicētību, Iekšējās drošības birojs turpināja informatīvās funkcijas izpildi gan fiziskām personām, gan Iekšlietu ministrijas padotības un citām valsts pārvaldes iestādēm. Tā, piemēram, 2018. gadā tika pabeigti 2017. gadā iesāktie informatīvi izglītojošie semināri Valsts policijā un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, kuros papildus tika vērsta reģionālo struktūrvienību vadības uzmanība uz Iekšējās drošības biroja konstatētajām pretlikumīgas rīcības tendencēm, izraisošiem faktoriem un problēmsituācijām.

Paplašinot iepriekš minēto informatīvi izglītojošo semināru tēmas ar korupcijas un interešu konflikta jautājumiem, šogad sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju organizēts pirmais kopīgais seminārs Kurzemes pašvaldību policiju vadībai, kā arī šādi semināri plānoti arī pārējos reģionos.

Preventīvo pasākumu, tai skaitā visaptveroša iekšējās drošības risku izvērtējuma, nozīmīgums akcentēts arī tiesībaizsardzības iestāžu vadības darba grupas ietvaros. Šī problēma ir aktuāla, jo, efektīvi izmantojot iekšējās kontroles mehānismus, iespējams novērst sistēmiskas problēmas noteiktu procesu organizēšanā un izpildē. Joprojām atsevišķās iestādēs ir aktuāla jau iepriekš identificētā darba organizācijas, t. sk., kontroles trūkuma problemātika, kuru, iespējams, varētu novērst iepriekš, ja tiktu veikta pilnvērtīga risku izvērtēšana.