Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Visbiežāk Iekšējās drošības biroja redzeslokā nonāk ar vardarbību saistīti noziedzīgi nodarījumi 2018. gada 9. februāris

2017. gada 7. februārī Iekšējās drošības birojs (Birojs) sniedza pārskatu par pērnā gada darbības rezultātiem Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

Vērtējot pirmstiesas izmeklēšanas rezultatīvos rādītājus salīdzinājumā ar 2016. gadu, saņemto iesniegumu skaits palielinājies par 10%  - 2017. gadā izskatīšanai saņemti 978 iesniegumi. Joprojām augsts ir saņemto iesniegumu īpatsvars, kuru izskatīšana neietilpst Biroja kompetencē (37% jeb 359 iesniegumi). Visbiežāk šādi iesniegumi ir par kriminālprocesuālo normu pārkāpumiem, ētikas vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, kā arī nereti sūdzības ir par tādu iestāžu amatpersonu iespējamo noziedzīgo rīcību, kuru izmeklēšana neietilpst Biroja kompetencē.

Saņemtie iesniegumi 2017. gadā

Analizējot iesniegumus, kuru izskatīšana ietilpst Biroja kompetencē (619 iesniegumi), lielākā daļa iesniegumu ir par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību - 259 jeb 42% no Birojā saņemtajiem iesniegumiem. Tomēr šajā kategorijā visbiežāk arī pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu - 35% gadījumu, kad ticis pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu par vardarbības vai tās piedraudējumu dienesta pienākumu pildīšanas laikā,  ir konstatēta nepakļaušanās likumīgajām prasībām, uzbrukums, pretošanās vai bēgšana no varas pārstāvjiem.

Lai mazinātu un novērstu ar vardarbību saistītus nodarījumus, noziedzīgu nodarījumu novēršanas jomā šogad plānots plašāk skaidrot amatpersonu likumīgās rīcības robežas, kā arī pienākumu iedzīvotājiem ievērot amatpersonu likumiskās prasības, proti, amatpersonām ir tiesības izmantot fizisku spēku pretošanās vai uzbrukuma gadījumā.

Ņemot vērā, ka Valsts policija ir pamanāmākā (skaitliski lielākā) no visām Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, un sabiedrībai ikdienā daudz biežāk nākas saskarties tieši ar policijas pārstāvju rīcību, likumsakarīgi, ka visvairāk sūdzību (86%) Birojā saņemts par Valsts policijā nodarbināto iespējamiem likumpārkāpumiem.

2017. gadā pirmstiesas izmeklēšana veikta 188 kriminālprocesos, no kuriem 76 kriminālprocesi ir uzsākti Birojā (par 10% vairāk nekā 2016. gadā), 41 kriminālprocess saņemts no citām iestādēm izmeklēšanas turpināšanai, savukārt 71 kriminālprocesā turpināta izmeklēšana no iepriekšējiem gadiem.

Noziedzīgi nodarījumi kriminālprocesos

2017. gadā 29% no visiem uzsāktajiem un saņemtajiem kriminālprocesiem ir par iespējamu vardarbības pielietošanu no amatpersonu puses. Nereti pirmstiesas izmeklēšana veikta par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu (zādzības, krāpšana, apdrošināšanas krāpšana u.c.) un noziedzīgiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā, no kuriem lielāko īpatsvaru veido Birojā uzsāktie kriminālprocesi saistībā ar iespējamu zādzību/ piesavināšanos un korupciju.

Kriminālprocesu iedalījums pēc nodarbināto darbavietas

71% no Birojā uzsāktajiem un saņemtajiem kriminālprocesiem ir par Valsts policijas nodarbināto iespējamiem izdarītiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

Kriminālprocesu virzība

2017. gadā kopumā no lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem 40 tika nosūtīti kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 57 personām. 2017. gadā kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtīto kriminālprocesu skaits, salīdzinot ar 2016. gadu, ir pieaudzis par 67% – tas skaidrojams ar izmeklētā noziedzīgā nodarījuma specifiku, kas saistīta ar atšķirīgu laika resursu patērēšanu un nodarījuma pierādīšanas sarežģītību. Vienlaikus ir uzlabojusies gan iekšējā, gan ārējā sadarbība ar citām iestādēm, kā arī palielinājusies izmeklēšanas efektivitāte.

Infografika – Iekšējās drošības biroja 2017. gada darbības rezultatīvie rādītāji