Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības biroja priekšnieks V. Mūrnieks piedalās konferencē par trauksmes celšanas veicināšanu 2017. gada 9. oktobris

Šodien, 9. oktobrī, Rīgā sākas starptautiska konference “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas”. Konferences mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par trauksmes celšanu, trauksmes cēlēju aizsardzību, kā arī izaicinājumiem korupcijas mazināšanā. 

Konference par trauksmes cēlējiem

Iekšējās drošības biroja priekšnieks V. Mūrnieks piedalījās konferences sesijā par trauksmes celšanu kompetentajām iestādēm un trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu. Šajā sesijā diskusijas dalībnieki – Deivids Karasiks (ASV Vērtspapīru komisija), Alens Hokstra un Soela Miršai (Trauksmes cēlēju māja, Nīderlande), Ilze Jurča (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs) un Valters Mūrnieks (Iekšējās drošības birojs) – dalījās pieredzē, kā ASV, Nīderlandē un Latvijā tiek organizēta ziņojumu iesniegšana, izskatīšana un virzība, kā arī tika diskutēts par aktuālo problemātiku.

V. Mūrnieks savā prezentācijā iepazīstināja klātesošos ar iekšējās un ārējās ziņošanas mehānismiem Iekšējās drošības birojā. Viena no ziņošanas iespējām ir Biroja Uzticības tālrunis 67209055, uz kuru zvanot iespējams gan atstāt informāciju automātiskajā atbildētājā, gan runāt ar Iekšējās drošības biroja darbinieku. 2017. gada pirmajā pusgadā saņemto zvanu skaits uz Uzticības tālruni nedaudz pārsniedzis 100, taču tikai 29% gadījumu saņemtās informācijas izskatīšana ietilpst Biroja kompetencē. Tādējādi neatbilstošas informācijas apstrādei tiek nelietderīgi patērēti resursi. Kā vienu no izaicinājumiem V. Mūrnieks minēja arī pilnīgas ziņotāju anonimitātes nodrošināšanu. Piemēram, gadījumos, kad trauksmes cēlēja sniegtā informācija ir pamats kriminālprocesa uzsākšanai, nepieciešams fiksēt ziņotāja personas datus, lai informāciju fiksētu kā liecību kriminālprocesā, un tā kļūtu par pierādījumu.

Pēc V. Mūrnieka domām, Trauksmes cēlēju aizsardzības likums ir papildu līdzeklis, kā valsts nodrošina atbalstu personām, kuras vēlas ziņot par pārkāpumiem. Savukārt attiecībā uz valsts institūcijās nodarbinātiem tam būtu  preventīva nozīme.

Konferenci organizē Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Saeimu.

Iekšējās drošības birojs ir pievienojies pretkrāpšanas kustībai #Atkrāpies!. Šī iniciatīva apvieno dažādas valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un iedzīvotājus, kuri vēlas kopīgi sadarboties krāpšanas apkarošanas un sabiedrības izglītošanas jautājumos. Trauksmes celšanas un sabiedrības līdzdalības veicināšana ir viens no kustības #Atkrāpies! pamatmērķiem, lai kopīgiem spēkiem mazinātu krāpšanu visās tās izpausmēs.