Sākums   > Aktualitātes
 

Aktualitātes

Iekšējās drošības biroja amatpersonas informē Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārstāvjus par Biroja darba rezultātiem 2016. gadā 2017. gada 20. februāris

Februārī Iekšējās drošības biroja telpās notika Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas izbraukuma sēde, kurā tika sniegts pārskats par Iekšējās drošības biroja darbības rezultātiem 2016. gadā.

2016. gadā Iekšējās drošības birojā tika saņemti teju 900 iesniegumi un materiāli, no kuriem 48% iesniegumu saņemti no fiziskām un juridiskām personām, bet 52% iesniegumu un materiālu – no citām valsts pārvaldes iestādēm.

Iesniegumu skaits 

Pagājušajā gadā pieaudzis saņemto iesniegumu skaits Iekšējās drošības birojā, turklāt gandarī, ka vairākkārt, saskaroties ar likumpārkāpumiem no valsts amatpersonu puses, iedzīvotāji paši vērsušies Iekšējās drošības birojā un tādējādi palīdzējuši atklāt noziedzīgus nodarījumus. Informācija par iespējamiem likumpārkāpumiem saņemta, izmantojot ierastos kanālus – pa pastu, elektroniski vai uzrakstot iesniegumu klātienē, kā arī zvanot uz Iekšējās drošības biroja diennakts uzticības tālruni, kas darbojas 24 stundas diennaktī.

Izvērtējot saņemtos iesniegumus un materiālus pēc noziedzīga nodarījuma veida, lielākā daļa jeb 33% ir par iespējamo vardarbības pielietošanu, pildot dienesta pienākumus, kā arī ārpus dienesta pienākumu pildīšanas laika. Jāpiebilst, ka šajā kategorijā veicot iesniegumos norādītās informācijas pārbaudi, nereti aizdomas netika apstiprinātas, un tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

 Iesniegumi

 

13% saņemto iesniegumu un materiālu ir par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un 5% - par kukuļošanu.

Izvērtējot iesniegumos norādīto informāciju, Iekšējās drošības birojs veicis 325 resoriskās pārbaudes, kuru gaitā pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, bet 69 gadījumos uzsācis kriminālprocesu.

 

Kopumā 2016. gadā Iekšējās drošības birojs veicis pirmstiesas izmeklēšanu 190 kriminālprocesos – 36% gadījumu kriminālprocesi uzsākti Iekšējās drošības birojā, 23% gadījumu kriminālprocesi saņemti no citām tiesībsargājošajām iestādēm pēc piekritības. Pirmstiesas izmeklēšana tika turpināta 41% kriminālprocesu.

Kriminālprocesi 

Lielākoties (29%) 2016. gadā uzsāktie un saņemtie kriminālprocesi ir par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar vardarbību un/vai draudu izteikšanu no amatpersonu puses. 12% gadījumu pirmstiesas izmeklēšana veikta kriminālprocesos par  valsts amatpersonu iespējamu iesaistīšanos kukuļošanā. 5% no Iekšējās drošības biroja lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem ir par iespējamu dienesta pilnvaru pārsniegšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, bet 4% - par dienesta viltojumu.

74% no Iekšējās drošības biroja lietvedībā esošajiem kriminālprocesiem uzsākti pret Valsts policijas amatpersonām.

46% no visiem uzsāktajiem kriminālprocesiem, kuros iesaistīti Valsts policijas darbinieki, ir saistībā ar Rīgas reģiona pārvaldē nodarbinātajām amatpersonām, 8% kriminālprocesu ir par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu no Zemgales reģiona pārvaldē nodarbināto puses, 6% uzsākti saistībā ar Kurzemes reģiona pārvaldē nodarbinātajiem, 10% - Latgales, 2% - Vidzemes un 28% - saistībā ar pārējās VP struktūrvienībās  nodarbinātajiem.

 

2016. gadā Iekšējās drošības birojs kriminālvajāšanas uzsākšanai nodevis 24 (14%) kriminālprocesus pret 35 aizdomās turētajām personām, 61 kriminālprocess tika izbeigts, 21 kriminālprocess tika nosūtīts citām izmeklēšanas iestādēm pēc piekritības.

Īstenojot kriminālprocesuālās darbības, 2016. gadā tika aizturētas 37 personas, septiņām personām tika piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis – apcietinājums.

No visām 2016. gadā aizturētājām Valsts policijas amatpersonām 52% ir Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas, 11% - Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, 11% - Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas, 11% - Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas un 15% - citu VP struktūrvienību amatpersonas.

 

2017. gadā Iekšējās drošības birojs turpinās iesākto darbu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un novēršanā. Galvenais uzsvars tiks likts uz jau pagājušajā gadā iesāktajām aktivitātēm prevencijas jomā, proti, iekšējo risku apzināšanu un novēršanu Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs. Identificējot iekšējos riskus, ieviešot nepieciešamās izmaiņas iekšējos procesos, jau sākotnēji iespējams mazināt vai pilnībā novērst iespēju iestādes amatpersonām un darbiniekiem veikt noziegumu.