Sākums   > Kontaktinformācija   > Apmeklētāju pieņemšana
 

Apmeklētāju pieņemšana

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli saistībā ar Covid-19 izplatīšanās ierobežošanu, personu mutvārdu iesniegumu un apmeklētāju pieņemšana Iekšējās drošības birojā no 2020. gada 19. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim notiek:

 • pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
 • ceturtdienās no plkst. 12.30 līdz 16.00

 Iesniegumus Iekšējās drošības birojam aicinām iesniegt:

 • rakstiski, nosūtot pa pastu. Adrese: K. Valdemāra ielā 1A, Rīgā, LV-1010
 • elektroniski – portālā www.latvija.lv (e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”)
 • uz e-pastu idb@idb.gov.lv, iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu
 • steidzamos, neatliekamos gadījumos zvanot uz Iekšējās drošības biroja informatīvo Uzticības tālruni 67209055

 

Saskaņā ar Iesnieguma likuma 8. panta trešo daļu noteikts:

 1. Iekšējās drošības birojā (turpmāk - Birojs) apmeklētāji tiek pieņemti darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00.
 2. Apmeklējuma laiks tiek saskaņots pa tālruni 67209000 vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu idb@idb.gov.lv. Saskaņojot apmeklējumu, norāda tā mērķi.
 3. Biroja priekšnieks vai viņa pilnvarota persona apmeklētājus pēc iepriekšējas pieteikšanās pieņem katra mēneša trešajā ceturtdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00. Apmeklējums iepriekš tiek pieteikts, rakstot uz Biroja e-pasta adresi idb@idb.gov.lv vai pa tālruni 67209015 vai 67209000.
 4. Apmeklējot Biroju, Biroja amatpersonai un apsardzes darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 5. Pēc Biroja apsardzes darbinieka lūguma var tikt veikta drošības pārbaude, kuras laikā apsardzes darbinieka klātbūtnē apmeklētājam ir jāiziet metāla detektora pārbaude.
 6. Nepieciešamības gadījumā līdzi paņemtie priekšmeti jāievieto specializētā mantu glabātuvē.
 7. Birojā aizliegts ienest ieročus un jebkādus priekšmetus vai vielas, kas var tikt izmantoti uzbrukumam un var radīt apdraudējumu personas dzīvībai, veselībai vai mantai.
 8. Ja apmeklētājs atsakās ievērot Biroja apmeklētājiem noteiktās prasības, apmeklētājs netiek ielaists Birojā.